Program

Grupy młodsze (3-4 latki)6.00 – 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.7.30 – 8.15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

więcej >>
Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,

więcej…

Programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2016/2017. ( więcej…)

Roczny plan pracy przedszkola – „Dziecko w krainie matematyki – matematyka jest wśród nas”.
( więcej...)

Program Czytelniczy Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Dębicy „Lubimy czytać”. ( więcej…)

zajecia
Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dziecinauka religii- w zajęciach udział biorą dzieci, których rodzice wyrażają zgodę. Zajęcia obejmują wszystkie grupy wiekowe odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone są przez świeckiego katechetę.zajęcia z akompaniamentu rytmicznego- zajęcia prowadzone z całą grupą. Odbywają się raz w tygodniu, obejmują wszystkie grupy wiekowe.
język angielski- nauka języka angielskiego prowadzona jest  dla dzieci . Zajęcia prowadzi nauczyciel z wymaganymi kwalifikacjami dwa razy w tygodniu, w grupie dzieci 5,6- letnichzajęcia taneczne-  prowadzone są przez instruktora tańca we wszystkich grupach wiekowych, raz w tygodniu.
zajęcia z logopedii –  prowadzone są  z dziećmi 5,6- letnimigimnastyka korekcyjna - prowadzona jest z dziećmi 6-letnimi